1 de desembre. Dia Mundial de la Sida

L’1 de desembre, Dia Mundial de la Sida
és una oportunitat per recordar la pandèmia del VIH i mostrar el nostre suport a totes les persones afectades.
Amb el pas dels anys, els avenços científics i la implementació d’estratègies de prevenció biomèdiques,
estructurals i conductuals han contribuït a una reducció del nombre de noves infeccions pel VIH. La millora
en els tractaments ha facilitat que aquesta infecció esdevingui una patologia crònica i que si el virus esdevé
indetectable no sigui transmissible, plantejant nous reptes que necessiten de noves respostes i de la renovació
de les ja existents.
Actualment, les persones amb VIH viuen tants anys com aquelles que no el tenen però presenten necessitats
mèdiques i socials específiques que es veuen agreujades per un estigma i discriminació latents en la societat,
que afecten el seu benestar i poden impedir l’adopció de mesures preventives.
Depèn de tots i totes nosaltres la creació d’un entorn en què puguem gaudir d’una salut plena. El Pacte
social contra la discriminació i l’estigma de les persones amb VIH a Catalunya és l’instrument que ens ha de
permetre fer efectiu el compromís social pel respecte a la diversitat, l’educació integral i la inclusió de totes les
persones en una societat lliure de prejudicis.
Conscients dels reptes que encara tenim i de la importància del treball conjunt per donar-hi respostes,
Catalunya implementa el Pla d’acció enfront del VIH i altres ITS 2021-2030, full de ruta liderat per la
Subdirecció General d’Addiccions, VIH, ITS i Hepatitis Víriques, que recull les propostes de les entitats
comunitàries, del món professional, de la ciutadania i de les administracions catalanes per tal de reduir el
nombre d’infeccions, garantir una atenció integral de qualitat i crear un entorn social sense serofòbia, amb una
mirada transversal de perspectiva de gènere.
Sabem on volem arribar i tenim les eines per fer-ho. En aquest Dia Mundial reforcem el nostre compromís
perquè, tal i com fixa l’OMS, sigui possible eliminar el VIH com a amenaça per a la salut pública l’any 2030.
900 212 222
Informació confidencial i gratuïta