40 anys de respostes al VIH

L’1 de desembre tornem a commemorar el Dia Mundial de la Sida.

 #DíaMundialDelSida

Aquest acte simbòlic
ens recorda que hem de continuar treballant per sensibilitzar la població i donar suport
i atenció a les persones que viuen amb el VIH.
Fa quaranta anys que es van diagnosticar els primers casos d’una pandèmia que ha
provocat fins ara la infecció de 79 milions de persones arreu del món. A Catalunya,
actualment hi ha unes 33.000 persones que viuen amb el VIH.
Durant aquestes quatre dècades, a Catalunya hem progressat en el coneixement de la
infecció, hem incorporat noves eines per a la prevenció, s’ha millorat la supervivència i
la qualitat de vida d’aquestes persones gràcies als avenços en els tractaments i la
infecció pel VIH ha esdevingut una patologia crònica. Això ens ha permès assolir els
objectius 90-90-90 fixats per ONUSIDA per al 2020 (actualment aquestes xifres a
Catalunya són 91-90-93).
Les pandèmies, com la del VIH o de la COVID-19, evidencien les desigualtats, que alhora
poden agreujar les situacions d’estigmatització i discriminació. Per eliminar-les, cal
continuar treballant tots plegats (societat civil, professionals i gestors), promovent
enfocaments centrats en les persones i basats en els drets humans.
Sabent que encara hi ha reptes pendents i coneixent la importància del treball conjunt
per abordar la pandèmia del VIH, s’ha creat el nou Pla d’acció enfront del VIH i altres ITS
2021-2025 impulsat pel Programa de prevenció, control i atenció al virus de la
immunodeficiència humana, les infeccions de transmissió sexual i les hepatitis víriques,
un full de ruta que recull les propostes de les entitats comunitàries, els professionals, la
ciutadania i les administracions catalanes.
En aquest Dia Mundial reforcem el nostre compromís per fer front al VIH. Perquè 40
anys de respostes han estat necessaris, però encara no son suficients, comptem amb
tots vosaltres per aconseguir eliminar-lo al 2030.