El Catalunya Futbol de dijous va comptar amb dos figures de primer nivel dins del mon del futbol territorial català: Joan Vilà, que va ser director de Metodologia al FC Barcelona i a la Federació Catalana de Futbol i Sergi Mas, periodista i comunicador. El Restaurant Pasatapas va acollir un interesant debat al voltant de l´evolució del futbol català. La conclusió va ser que els aspectes tangencials han avançat molt ràpidament, materials i preparació pero que la veritable ànima del futbol, la comprensió e interpretació del joc per part dels jugadors i dels entrenadors, no ha evolucionat suficientment. Aquest pot ser, doncs, el repte de cara al futur.