“La violència sexual a l’esport: (re)conèixer, parlar i actuar” i el VÍDEO “La violència sexual a l’esport. De què parlem?”, dos documents elaborats per la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física de la Generalitat  de Catalunya. Es tracta de dues eines fonamentals per a la sensibilització, consulta i formació que tenen com a objectiu principal (re)conèixer, parlar i actuar des de les entitats i els seus entorns per viure i promoure un esport lliure de violències sexuals.

La GUIA ha estat elaborada pel Consell Català de l’Esport i la Universitat de Vic i el VÍDEO per l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (GISEAFE) i Cooptècniques. Ambdós documents s’han realitzat amb el suport de Ministerio de Igualdad, amb fons del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere. La GUIA està disponible en català, castellà i anglès.