“Zero estigma, zero VIH”

“Zero estigma, zero VIH”

Un any més, l’1 de desembre commemorem el Dia Mundial de la Sida recordant
i donant suport a totes les persones que d’una manera o una altra estan o han
estat afectades pel VIH.
La comunitat internacional ha assumit el compromís de posar fi a l’epidèmia del
VIH com a amenaça per a la salut pública l’any 2030. Catalunya està alineada
plenament amb aquest objectiu, que forma part de l’Agenda 2030 per al
desenvolupament sostenible, aprovada per l’Assemblea de les Nacions Unides,
i treballa fermament per aconseguir-ho després d’haver assolit i superat els
objectius 90-90-90 fixats per ONUSIDA per a l’any 2020.
Els avenços científics i socials han millorat la qualitat i l’esperança de vida de les
persones amb VIH i la implementació de noves eines com la profilaxi preexposició està contribuint a reduir el nombre de casos diagnosticats. Tot i això,
hem de continuar treballant per aconseguir eliminar la transmissió del virus.
Catalunya disposa d’un clar full de ruta en la resposta al VIH per als propers
anys, el Pla d’Acció enfront del VIH i altres ITS 2021- 2030, aprovat per Acord de
Govern i liderat pel Programa de Prevenció, Control i Atenció al VIH, les ITS i les
Hepatitis Víriques. Un altre dels instruments importants que forma part d’aquesta
resposta és el Pacte Social contra la discriminació i l’estigma de les persones
amb VIH a Catalunya, impulsat pel Departament d’Igualtat i Feminismes, el
Departament de Salut i el Comitè Primer de Desembre, i que també compta amb
la participació d’altres departaments de la Generalitat, del teixit associatiu, dels
agents socials i dels col·legis professionals. L’objectiu d’aquest Pacte és canviar
la percepció del VIH a la societat, lluitar contra la serofòbia i garantir l’accés
igualitari a serveis, prestacions i treball.
Les pandèmies, com la del VIH o la COVID-19, evidencien les desigualtats en
els determinants socials i agreugen les fragilitats, la qual cosa provoca una major
probabilitat de patir problemes de salut. Cal avançar cap a la construcció d’una
societat més igualitària, justa i respectuosa amb els drets humans, com a únic
camí per eliminar el VIH.
Eliminar l’estigma i la discriminació és indispensable per tal de poder gaudir d’una
salut plena. Només el foment del respecte a la diversitat, d’una educació integral
i de la inclusió de totes les persones en una societat lliure de prejudicis ens farà
avançar cap al futur que tots i totes desitgem, un futur sense VIH.
Aprofitem el dia d’avui per reflexionar-hi i reivindicar un esforç conjunt perquè la
frase “Zero estigma, zero VIH” sigui una realitat